TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỬ ĐÀ

Tuesday, 22/06/2021 - 12:37|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TỬ ĐÀ

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

                  Thực hiện Kế hoạch số 5030/KH-UBND ngày 11/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tháng hành động là một điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên toàn tỉnh. Thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; 

- Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; 

- Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ, trẻ em và học sinh; kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục, bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em và học sinh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh và người làm công tác bình đẳng giới trong các cơ sở giáo dục; 

- Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ, trẻ em và học sinh; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ, trẻ em và học sinh, tăng cường trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức có liên quan; 

- Các hoạt động của Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; lồng ghép với các sự kiện khác để tạo hiệu ứng về truyền thông, nhất là đối với các cơ sở giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. 

II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Chủ đề Tháng hành động năm 2020 “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”. Các khẩu hiệu, thông điệp truyền thông: 

- Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống, bạo lực trên cơ sở giới năm 2020; 

- Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2020; 

- Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; 

- Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em; 

- Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương; 

- Gia đình cùng vui, đẩy lùi COVID-19; 

- Giãn cách xã hội, kết nối yêu thương; 

- Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; 

- Hãy hành động, đó có thể là người thân của bạn; 

- Hãy tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em; 

- Hãy hành động vì cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, xâm hại; 

- Hãy hành động để chấm dứt xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em; 

- Im lặng không phải là cách để bảo vệ bản thân và nạn nhân bị bạo lực, xâm hại; 

- Xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em là tội ác nghiêm trọng; 

- Quấy rối tình dục tại nơi làm việc cản trở sự tham gia của phụ nữ trong lao động; 

- Hãy tố cáo khi bị quấy rối tình dục, bạo lực; 

- Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại, quấy rối tình dục đối với phụ nữ và trẻ em; 

- Hãy lên tiếng khi bị bạo lực. Mọi người sẽ giúp bạn. 

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/11/2020 đến ngày 15/12/2020. 

3. Những hoạt động chính 

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về giới, giới tính, sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới cho CB, GV, NV và HS; chú trọng vấn đề bạo lực trên cơ sở giới để định hướng thanh thiếu niên về bình đẳng giới, gắn các hoạt động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực với thực hiện mô hình trường học “An toàn - Thân thiện - Bình đẳng”, phòng chống bạo lực gia đình; 

3 - Tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động năm 2020 trên các phương tiện thông tin đại chúng của đơn vị như: Đài phát thanh, Website, bảng tin; phát hành tờ rơi; treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích trong khuôn viên nhà trường và lồng ghép nội dung tuyên truyền, giáo dục vào trong các môn học chính khóa và các hoạt động ngoại khóa; 

- Tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại, các cuộc thi (thi tìm hiểu pháp luật, thi sáng tác, thi sân khấu hóa…), giao lưu văn nghệ dành cho học sinh và giáo viên về chủ đề của Tháng hành động nhằm nâng cao nhận thức về công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; 

- Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động và tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bị bạo lực, bị mua bán, phụ nữ, trẻ em và học sinh có hoàn cảnh khó khăn...; 

- Tổ chức gặp mặt, biểu dương những điển hình, điểm sáng và cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em nói chung và công tác triển khai Tháng hành động năm 2020 nói riêng, đồng thời xử lý nghiêm khắc các vụ việc vi phạm; 

- Phối hợp với các cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ bình đẳng giới và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tăng cường công tác truyền thông, tư vấn, hỗ trợ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực với phụ nữ, trẻ em và học sinh trong giai đoạn phòng, chống COVID-19; 

- Gửi các tin, bài về hoạt động triển khai Tháng hành động tại cơ quan, đơn vị về Văn phòng Sở và các cơ quan truyền thông như: Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh... 

Tác giả: Nguyễn Minh Tuân
Nguồn: thpttuda.phutho.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website