TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỬ ĐÀ

Tuesday, 22/06/2021 - 11:51|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TỬ ĐÀ

Tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 sau Tết Nguyên đán

SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ

 

TRƯỜNG THPT TỬ ĐÀ

 

Số:      /TB-THPTTĐ

Phù Ninh, ngày 18 tháng 02 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

 

Thực hiện các chỉ đạo của Sở GD&ĐT, UBND tỉnh và khuyến cáo của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19; Để đảm bảo các điều kiện an toàn cho việc dạy và học.

Ban giám hiệu nhà trường đề nghị CBGVNV và HS thực hiện các nội dung sau:

1. GVCN nắm bắt tình hình sức khỏe học sinh ngay tại nhà, thăm dò lịch trình Y tế trong đợt nghỉ Tết vừa qua, nếu thấy không đảm bảo có thể cho HS nghỉ học ngay mà không cần đến trường.

2. Thực hiện việc tự đo thân nhiệt, vệ sinh cá nhân, sát khử khuẩn và ăn sáng trước khi đến trường. Các trường hợp ốm sốt không đến trường, CBGVNV báo cáo với BGH, HS báo cáo với GVCN

3. Đoàn thanh niên, Tổ văn phòng, Y tế thực hiện việc đo thân nhiệt, sát khuẩn, kiểm tra việc đeo khẩu trang ngay tại cổng trường bắt đầu từ 6h30p đến 7h15p cho 100% GV và học sinh

            Khép cổng chính (chỉ mở khi có ôtô vào trường sau đó đóng lại không cho HS qua cổng chính), tổ chức 2 tổ kiểm tra tại 2 cổng ngách, mỗi tổ thực hiện nội dung kiểm tra khẩu trang (nếu không có khẩu trang thì ghi tên và phát khẩu trang) sát khẩn rồi đo thân nhiệt (nếu phát hiện trường hợp không đảm bảo thì yêu cầu cách ly ngay tại phòng y tế, lập danh sách và liên lạc với PH học sinh để cho HS nghỉ học nếu cần).

4. Học sinh đến trường sau khi kiểm tra thì gửi xe tại nhà xe (nếu có) và lên lớp ngay (không tụ tập thành các nhóm đông người, không vào lớp khác), không tụ tập mua bán dưới căng tin (sẽ yêu cầu căng tin không bán hàng trong các ngày đầu đi học)

5. 100% GVCN phải lên lớp chủ nhiệm từ lúc 7h00p và tổ chức ổn định nề nếp lớp học, kiểm tra công tác phòng dịch, phân công học sinh chuẩn bị nước sát khuẩn

6. Trong giờ sinh hoạt (tiết 1 từ 7h00p đến 7h45p) GVCN

            Nắm bắt sĩ số học sinh (nắm bắt lí do học sinh nghỉ học nếu có) và báo cáo với Văn phòng trước 8h00p hàng ngày

            Tiến hành công tác tuyên truyền, hướng dẫn, cung cấp thông tin về phòng, chống dịch Covid-19.

            Điều tra thông tin thiết bị học trực tuyến và lên phương án ghép nhóm nếu cần (nộp ngay sau tiết 1 cho đ/c Tuân – PHT)

            Nhắc nhở nội quy nề nếp, ổn định nội quy ngay sau khi đi học

            Yêu cầu lớp tổ chức dọn dẹp vệ sinh sau mỗi buổi học (ngay sau khi kết thúc buổi học)

7. Trong các giờ học trước khi dạy học GV bộ môn nắm bắt sĩ số, nhắc nhở, kiểm tra nội dung phòng dịch, thực hiện nề nếp (các trường hợp vi phạm có thể ghi tên vào sổ để theo dõi và tổng hợp)

     *Dành 5p cuối tiết học thứ 2 để lớp trưởng, bí thư tổ chức sát khuẩn tay lần 2 cho 100% học sinh trong lớp (lớp trưởng, bí thư di chuyển và dùng bình xịt trực tiếp vào tay từng học sinh dưới sự giám sát của GV bộ môn). Đề nghị các đ/c GV bộ môn khi dạy tiết 2 chú ý và giám sát để học sinh thực hiện (sẽ điều chỉnh thời gian học tiết 2)

8. Trong suốt quá trình học Đoàn thanh niên thường xuyên tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát nội dung phòng dịch. Tổ chức phát thanh tuyên truyền trước khi vào học tiết 1 hoặc giờ ra chơi sau tiết 2 (10 phút) chủ yếu nhắc nhở về vấn đề phòng dịch, thực hiện nề nếp. Kiểm tra việc vệ sinh lớp học sau các buổi.

9. Văn phòng thực hiện việc tổng hợp sĩ số, lên danh sách các trường hợp đặc biệt và báo cáo với Sở trước 8h30p. Phối hợp với Y tế để cung cấp thiết bị, nước sát khuẩn cho các lớp và tại các phòng làm việc. Yêu cầu 2 bảo vệ trực tất cả các buổi sáng, kiểm tra các cá nhân đến làm việc tại trường (bảo vệ kiểm tra khẩu trang, yêu cầu sát khuẩn, đo thân nhiệt khách đến trường, nếu không đảm bảo thì báo cáo với lãnh đạo trường)

 

Nơi nhận:

- BGH;

- TTCM, TTVP;

- CĐ, ĐTN, BLĐ; GVCN;

- Đăng trên Website trường;

-  Lưu: VT.

 KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tuân

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website