TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỬ ĐÀ

Tuesday, 22/06/2021 - 11:04|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TỬ ĐÀ

Triển khai cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2020-2021

Tài liệu đính kèm: Tải về
Kính gửi:- Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành;
- Các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở.

Thực hiện Văn bản số 5521/BGDĐT-GDTrH ngày 21/12/2020 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười
ngày mai" dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2020-2021, Sở
Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, thị,
thành phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc huyện, thị, thành; yêu cầu
các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở triển khai cho học sinh và giáo viên tham gia
cuộc thi với các nội dung cụ thể như sau:
I. Đối tượng dự thi
1. Đối với cấp THCS: dành cho học sinh và giáo viên các nhà trường trên địa
bàn toàn tỉnh.
2. Đối với cấp THPT: dành cho học sinh lớp 10, 11 và giáo viên của các nhà
trường trên địa bàn toàn tỉnh.
3. Học sinh và giáo viên đã đoạt từ giải ba trở lên ở các cuộc thi của
những năm trước đây không tham gia cuộc thi năm học 2020-2021.
II. Nội dung, hình thức, thời gian tổ chức cuộc thi
1. Nội dung
a) Cuộc thi dành cho học sinh cấp THCS và THPT: Gồm 02 vòng thi
- Vòng 1: Thi trắc nghiệm về kiến thức ATGT, Luật Giao thông đường bộ
và câu hỏi tự luận.
- Vòng 2: Giao lưu tìm hiểu kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an
toàn, dành cho học sinh có thành tích xuất sắc ở vòng 1.
b) Cuộc thi dành cho giáo viên cấp THCS và THPT: Gồm 02 vòng thi
- Vòng 1: Thi trắc nghiệm về kiến thức ATGT, Luật Giao thông đường
bộ, làm bài tự luận và chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và giáo dục ATGT cho
học sinh hoặc xử lý tình huống sư phạm.
- Vòng 2: Dành cho giáo viên có thành tích xuất sắc ở vòng 1
+ Giáo viên chọn nội dung của tài liệu "An toàn giao thông cho nụ cười
ngày mai" cấp THCS và THPT xây dựng kế hoạch bài dạy và dạy thử nghiệm.
+ Sản phẩm dự thi là hồ sơ dạy học, bao gồm:

UBND TỈNH PHÚ THỌ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: /SGD&ĐT-GDTrH
V/v triển khai cuộc thi "An toàn giao
thông cho nụ cười ngày mai" dành
cho học sinh và giáo viên trung học
năm học 2020-2021
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày tháng 12 năm 2020


2
(1) Kế hoạch dạy học chủ đề/bài học đã xây dựng, được tổ chức thành các
hoạt động học của học sinh theo phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực.
(2) Thiết bị dạy học và học liệu (nếu có): được sử dụng để hỗ trợ hoạt
động của học sinh theo tiến trình dạy học đã thiết kế, có thể là: mô hình, video
clip, âm thanh, hình ảnh, tranh, sơ đồ...
(3) Báo cáo về việc thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế (không quá
02 trang giấy A4), kèm theo minh chứng về hoạt động dạy học đã tiến hành,
giáo viên có thể lựa chọn các minh chứng như: đoạn video clip minh họa các
hoạt động học điển hình (dung lượng không quá 30MB); sản phẩm của các hoạt
động học và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học sinh.
Tiêu chí chấm sản phẩm dự thi vận dụng theo Công văn số
5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Cách thức nhận đề thi
Đề thi được chuyển kèm theo Công văn này hoặc giáo viên và học sinh có
thể tra cứu trên website: http://giaoducatgttrongtruonghoc.com.vn để tham gia
dự thi.
3. Cách thức dự thi và nộp bài thi
Học sinh và giáo viên tham gia thi trực tuyến bằng cách trả lời trực tiếp
câu hỏi trắc nghiệm và đính kèm bài tự luận trực tiếp trên trang website:
http://giaoducatgttrongtruonghoc.com.vn (Hướng dẫn các bước tham dự thi và
nộp bài được đính kèm Công văn này).
4. Thời gian tổ chức cuộc thi
a) Vòng 1
- Từ ngày 13/01/2021 đến 06/02/2021: Các trường phát động cuộc thi; giáo
viên, học sinh làm bài thi. Thời gian làm bài thi của học sinh và giáo viên đến hết
ngày 06/02/2021. Sau ngày 06/02/2021 hệ thống thi trực tuyến sẽ đóng và không tiếp
nhận bài dự thi.
- Từ ngày 22/02/2021 đến 10/3/2021: Ban Giám khảo tổ chức chấm thi.
- Dự kiến tuần III tháng 3/2021: Gửi thông báo kết quả thi vòng 1 đến các Sở
GD&ĐT tham dự cuộc thi.
b) Vòng 2
- Bài dự thi vòng 2 dành cho giáo viên được nộp cho Ban tổ chức trước
khi tổ chức ngày Hội giao lưu và tổng kết trao giải 07 ngày (danh sách giáo viên
tham dự vòng 2 và thời gian nộp bài được thông báo vào thời gian nêu trên).
- Dự kiến tuần IV tháng 3/2021: Tổ chức thi vòng 2 cho học sinh có thành
tích xuất sắc ở vòng 1; giao lưu giáo viên có thành tích xuất sắc ở vòng 1; tổng
kết, trao giải cho các cá nhân đoạt giải, các Sở GD&ĐT có kết quả dự thi xuất
sắc nhất.
- Địa điểm: Dự kiến tại thành phố Đà Lạt hoặc Cần Thơ.
3
III. Cơ cấu giải thưởng
1. Cuộc thi dành cho học sinh
a) Đối với cấp THCS
Tổng số: 986 giải thưởng. Gồm: 10 giải nhất, mỗi giải bao gồm 01 giấy
chứng nhận đoạt giải, 01 máy tính bảng; 16 giải nhì, mỗi giải bao gồm 01 giấy
chứng nhận đoạt giải, 01 điện thoại di động; 160 giải ba, mỗi giải bao gồm 01
giấy chứng nhận đoạt giải, 01 đồng hồ đeo tay; 800 giải khuyến khích, mỗi giải
bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải và 01 mũ bảo hiểm Honda.
b) Đối với cấp THPT
Tổng số: 1.232 giải thưởng. Gồm: 12 giải nhất, mỗi giải bao gồm 01 giấy
chứng nhận đoạt giải, 01 máy tính bảng; 20 giải nhì, mỗi giải bao gồm 01 giấy
chứng nhận đoạt giải, 01 điện thoai di động; 200 giải ba, mỗi giải bao gồm 01
giấy chứng nhận đoạt giải, 01 đồng hồ đeo tay; 1000 giải khuyến khích, mỗi giải
bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải và 01 mũ bảo hiểm Honda.
c) Sử dụng kết quả của cuộc thi: Không sử dụng kết quả cuộc thi để xét
tuyển thẳng học sinh vào lớp 10.
2. Cuộc thi dành cho giáo viên
a) Đối với cấp THCS
Tổng số: 243 giải thưởng. Gồm: 07 giải nhất, mỗi giải bao gồm 01 giấy
chứng nhận đoạt giải, 01 laptop; 16 giải nhì, mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng
nhận đoạt giải, 01 máy tính bảng; 60 giải ba, mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng
nhận đoạt giải, 01 điện thoại di động; 160 giải khuyến khích, mỗi giải bao gồm
01 giấy chứng nhận đoạt giải và 01 mũ bảo hiểm Honda.
b) Đối với cấp THPT
- Tổng số: 310 giải thưởng. Gồm: 01 giải xuất sắc, phần thưởng gồm 01
giấy chứng nhận đoạt giải, 01 xe máy Honda và 01 mũ bảo hiểm Honda; 09 giải
nhất, mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 laptop; 20 giải nhì, mỗi
giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 máy tính bảng; 80 giải ba, mỗi
giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 điện thoại di động; 200 giải
khuyến khích, mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải và 01 mũ bảo
hiểm Honda.
- Phần thưởng và giấy chứng nhận đoạt giải của cá nhân Ban tổ chức
chuyển trực tiếp về Sở GD&ĐT các tỉnh/thành phố.
- Phần thưởng chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, Công ty Honda Việt
Nam sẽ chịu toàn bộ chi phí thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ việc nhận phần
thưởng này.
3. Giải thưởng dành cho các Sở GD&ĐT
Ban tổ chức tuyên dương và trao thưởng cho 10 Sở GD&ĐT triển khai tốt
chương trình và Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” trong năm
4
học 2020-2021. Mỗi đơn vị sẽ nhận được 01 cờ lưu niệm và 40 mũ bảo hiểm
Honda.
IV. Tổ chức thực hiện
- Sở GD&ĐT: Chỉ đạo các đơn vị giáo dục tổ chức phát động cuộc thi;
hướng dẫn các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc ở vòng 1, tham gia dự
thi vòng 2 và Lễ tổng kết, trao giải; công bố danh sách giáo viên và học sinh
đoạt giải.
- Phòng GD&ĐT huyện, thị, thành (chỉ đạo và đôn đốc 100% các trường
THCS), các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn đến
toàn thể giáo viên, học sinh và tạo mọi điều kiện để 100% giáo viên và học sinh
(tại mục I) được tham gia dự thi. Báo cáo số liệu dự thi về Sở GD&ĐT (qua
Phòng GDTrH, Email: ngoxuanban.gdtrhpt@gmail.com) theo biểu mẫu đính
kèm trước 15h00 ngày 06/02/2021 (sau khi kết thúc vòng 1).
V. Kinh phí
1. Nguồn kinh phí do Công ty Honda Việt Nam tài trợ
- Kinh phí lưu trú, đi lại cho giáo viên, học sinh tham gia thi vòng 2 và
tham dự Lễ tổng kết, trao giải.
- Để tiện lợi cho việc tham gia các hoạt động của cuộc thi vòng 2 và Lễ
trao giải, Ban tổ chức bố trí các bữa ăn tập trung cho học sinh, giáo viên và các
đại biểu.
2. Kinh phí địa phương
Các đơn vị chi trả kinh phí đi lại và các khoản kinh phí khác theo chế độ
hiện hành đối với các đại biểu tham gia dự Lễ tổng kết và trao giải.
Sở GD&ĐT đề nghị UBND huyện, thị, thành chỉ đạo các cơ sở giáo dục
trực thuộc; yêu cầu các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở triển khai thực hiện
nghiêm túc các nội dung trên.
Trong quá trình thực hiện, để biết thêm chi tiết, liên hệ với ông Đỗ Anh
Dũng, Vụ Giáo dục Trung học, SĐT: 0916831885 hoặc ông Nguyễn Như Quân,
Công ty Honda Việt Nam, SĐT: 0916608027./.

Nơi nhận:
- UBND huyện, thị, thành (để p/h chỉ đạo);
- Ban ATGT tỉnh (để p/h);
- Giám đốc Sở (để b/c);
- PGĐ Sở (Ô.Lập);
- Các phòng GD&ĐT (để t/h);
- Các đơn vị trực thuộc Sở (để t/h);
- Lưu: VT, GDTrH.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phùng Quốc Lập


5
PHỤ LỤC
CÁCH THỨC THAM GIA DỰ THI VÀ NỘP BÀI TRỰC TUYẾN
Cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" cấp trung học năm học 2020-2021
(Kèm theo Công văn số /SGD&ĐT-GDTrH, ngày tháng năm 2020)

BướcHướng dẫnMinh họa
1Đăng nhập vào trang website:
http://giaoducatgttrongtruonghoc.com.vn
2Bấm trực tiếp vào nút màu xanh có nội dung
“Tham gia thi trực tuyến”
3Tại mục “Làm bài online”, bấm vào nút tương ứng
để chọn đối tượng dự thi (Học sinh THCS, Học sinh
THPT, Giáo viên THCS, Giáo viên THPT).
4Điền đúng và đủ thông tin cá nhân để đăng ký tham
gia cuộc thi  Bấm nút “BẮT ĐẦU LÀM BÀI”.
5Trả lời đầy đủ các câu hỏi trắc nghiệm  Bấm nút
“XÁC NHẬN HOÀN THÀNH PHẦN THI
TRẮC NGHIỆM”
 Màn hình sẽ chuyển sang bước làm bài tự luận
6Đọc câu hỏi tự luận và làm bài trên bản word  lưu
bài tự luận bản word trên máy tính (dung lượng
không quá 03MB/bài)  bấm nút “Đính kèm bài
tự luận”  chọn file word bài tự luận lưu trên máy
tính  bấm nút “Gửi bài”
7Bài dự thi hoàn thành phải thỏa mãn 02 điều kiện sau:
 Hoàn thành phần trắc nghiệm (bước 5)
 Hoàn thành phần tự luận (bước 6)
Sau khi hoàn thành bước 5 và bước 6 trên màn hình
xuất hiện thông báo “Bạn đã gửi bài thành công”.

Lưu ý:
1. Bài dự thi sau khi gửi sẽ không được phép chỉnh sửa lại.
2. Mỗi thí sinh chỉ được phép gửi 01 bài dự thi duy nhất.
3. Nhằm tiết kiệm thời gian và hạn chế tình trạng truy cập bị giãn đoạn do máy chủ
(server) quá tải, học sinh, giáo viên nên chuẩn bị phương án trả lời phần trắc nghiệm
và làm bài tự luận trên bản word trước khi truy cập để tham gia thi trực tuyến.
6

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website