TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỬ ĐÀ

Tuesday, 22/06/2021 - 11:16|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT TỬ ĐÀ

Tăng cường đảm bảo công tác an ninh, trật tự, phòng chống dịch Covid-19 trong dịp tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

KẾ HOẠCH

Tăng cường đảm bảo công tác an ninh, trật tự, phòng chống dịch Covid-19 

trong dịp tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

 

- Thực hiện Văn bản số 5654/UBND-KGVX ngày 17/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021; Kế hoạch số 162/KH-BATGT ngày 11/12/2020 của Ban ATGT tỉnh về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021;

           - Thực hiện công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ: Công văn số 1793/SGD&ĐT-GDTrH ngày 24/12/2020; Công văn số 1800/SGD&ĐT-VP ngày 25/12/2020; Công văn số 1806/SGD&ĐT-VP ngày 25/12/2020 về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống dịch Covd-19, phòng chống cháy nổ dịp tết Dương lịch, Tết nguyên đán Tân Sửu, Lễ hội Xuân 2021.

          - Để triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống dịch Covd-19, phòng chống cháy nổ dịp tết Dương lịch, Tết nguyên đán Tân Sửu, Lễ hội Xuân 2021 tại đơn vị, Trường THPT Tử Đà xây dựng Kế hoạch Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống dịch Covd-19, phòng chống cháy nổ dịp tết Dương lịch, Tết nguyên đán Tân Sửu, Lễ hội Xuân 2021 như sau:

I. Mục đích

Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống dịch Covd-19, phòng chống cháy nổ dịp tết Dương lịch, Tết nguyên đán Tân Sửu, Lễ hội Xuân 2021

II.  Yêu cầu:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục trật tự ATGT, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Nâng cao vai trò trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm lớp và tổ chức Đoàn trong nhà trường để theo dõi, quản lý học sinh. Phát hiện kịp thời những diễn biến xấu có nguy cơ làm mất ổn định an ninh, trật tự, an toàn trong và ngoài nhà trường, đồng thời phối hợp cha mẹ học sinh, chính quyền và công an địa phương có biện pháp ngăn chặn kịp thời, đặc biệt trong tổ chức các hoạt động vui chơi và hoạt động ngoại khóa trong trường học.

2. Tăng cường công tác phòng chống dịch Covd-19, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường trong đơn vị. Tổ chức tuyên truyền trong cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng pháo. Ban Giám hiệu nhà trường chịu trách nhiệm trước Sở GD&ĐT, Công an Huyện Phù Ninh nếu để xẩy ra tình trạng tàng trữ, sử dụng các loại pháo trái phép trong trường học. Giáo viên chủ nhiệm chiu trách nhiệm nếu để xẩy ra tình trạng tàng trữ, sử dụng các loại pháo trái phép trong lớp.

3. Có kế hoạch phối hợp với cha mẹ học sinh khi tổ chức các hoạt động tham quan, ngoại khóa và cần có kế hoạch cụ thể để báo cáo Sở GD&ĐT, trong công tác tổ chức phải đảm bảo hiệu quả và tuyệt đối an toàn cho thầy và trò.       

4. Thực hiện nghiêm túc lịch trực của BGH, GV, NV trong tất cả các ngày trong tuần, phối hợp các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết dứt điểm những vụ việc xẩy ra gây mất trật tự, an ninh, an toàn trường học. Thực hiện nghiêm lịch trực của bảo vệ để quản lý cơ sở vật chất, tài sản của đơn vị trong dịp nghỉ Lễ, Tết.        

II. Nội dung, biện pháp

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác giáo dục trật tự ATGT dưới nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên và học sinh về công tác trật tự ATGT, thông qua các cuộc họp Hội đồng Sư phạm, sinh hoạt Chi đoàn, sinh hoạt lớp, sinh hoạt chuyên môn, chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp hay các giờ ngoại khóa, …. Nâng cao vai trò của GVCN lớp và tổ chức Đoàn trong nhà trường để theo dõi, quản lí học sinh. Nghiêm túc thực hiện đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh đội mũ bảo hiểm khi tham gia giáo thông.

2. Nhà trường phối hợp với Cha mẹ học sinh để theo dõi, quản lý học sinh. Phát hiện kịp thời những diễn biến xấu có nguy cơ làm mất ổn định an ninh, trật tự, an toàn trong và ngoài nhà trường, đồng thời phối hợp chính quyền và công an địa phương có biện pháp ngăn chặn kịp thời, đặc biệt trong tổ chức các hoạt động vui chơi và hoạt động ngoại khóa trong trường học. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ký cam kết thực hiện an toàn khi nghỉ Tết, không tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo nổ các loại.

3. Tăng cường công tác phòng dịch Covd-19, tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh trường lớp, mua bổ xung trang thiết bị phòng dịch (khẩu trang, thuốc sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, …), thực hiện việc khai báo Y tế trên các APP về phòng dịch Covd-19, cung cấp tài liệu truyền thông về phòng chống dịch, ... truyền thông, giáo dục để nâng cao kiến thức, thực hành của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, bảo vệ chăm sóc sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Thực hiện nghiêm túc các qui định về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt dịp Lễ, Tết.

4. Nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ, bổ sung trang thiết bị phòng cháy chữa cháy: Tuyên truyền Luật PCCC, tập huấn nghiệp vụ, trang bị thêm bình chữa cháy, tiêu lệnh, máy bơm cứu hỏa, tiêu lệnh chữa cháy, ... Tăng cường kiểm tra các phương tiện, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, chủ động xây dựng phương án tác chiến và diễn tập phòng cháy chữa cháy trong đơn vị; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số: 36/NĐ-CP, ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo. Tổ chức đợt học tập, tuyên truyền trong học sinh các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng pháo, các hành vi bị cấm, . . .

5. Phân công lịch trực của BGH, GV, NV trong tất cả các ngày trong tuần, phối hợp các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết dứt điểm những vụ việc xẩy ra gây mất trật tự, an ninh, an toàn trường học. Thực hiện nghiêm lịch trực của bảo vệ để quản lý cơ sở vật chất.

          6. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình qua các kênh liên lạc: số điện thoại, hòm thư tố giác tội phạm. Phối hớp với các tổ chức tại địa phương để đảm bảo an ninh trận tự, an toàn, tuyên truyền giáo dục học sinh không tụ tập gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, kịp thời phát hiện và báo cáo công an, chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý hàng quán, tụ điểm vui chơi, giải trí, game, Internet, … có biểu hiện mất an ninh trật tự ở khu vực gần trường học

III. Tổ chức thực hiện:

1. Ban giám hiệu:

Thành lập Ban chỉ đạo gồm:

Tr­ưởng ban:      Ông Nguyễn Anh Hùng ­  - Hiệu trưởng

-  Phó ban:           Ông Nguyễn Minh Tuân - Phó hiệu trưởng

- Các thành viên: Ông Nguyễn Xuân Hưng - BTĐTN

Bà Hà Thị Thu Hương    - TTVP

Ông Vũ Viết Thắng        - NVKT

                             Ông Nguyễn Văn Sơn     - TTBV

                             Ông Hà Công Vụ            - BV

                             Các giáo viên chủ nhiệm lớp

                             Các Hs là lớp trưởng, Bí thư các chi đoàn

- Ban chỉ đạo có trách nhiệm:

+ Xây dựng chương trình công việc cụ thể, giao trách nhiệm cho các thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện.

+ Triển khai các văn bản về đến toàn thể giáo viên, học sinh lồng ghép vào các cuộc họp, các buổi sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, …

+ Phối hợp với các đơn vị để tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện.

2. Công đoàn trường:

Xây dựng kế hoạch vận động công đoàn viên gương mẫu thực hiện công tác an ninh, trật tự, an toàn trường học trong dịp nghỉ lễ Lễ, Tết. Tham mưu với Ban giám hiệu phân công lịch trực Tết cho cán bộ, giáo viên, nhân viên

3Đoàn Thanh niên:

Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường, ban ATGT, PCCC, Pháp chế thực hiện công tác truyền thông về công tác an ninh, trật tự, an toàn trường học trong dịp nghỉ Lễ, Tết.  Tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng thông qua các buổi sinh hoạt Đoàn, sinh hoạt lớp, chào cờ đầu tuần, các giờ ngoại khóa, đầu và cuối ngày học….

4. Giáo viên chủ nhiệm:

          - Quán triệt học sinh lớp của mình tự giác thực hiện những yêu cầu về ANTT, ATGT do nhà trường và các cấp triển khai và quy định.

          - Tổ chức hoạt động phòng dịch hiệu quả, thường xuyên kiểm tra nắm bắt tình hình sức khỏe của học sinh

- Tổ chức kiểm điểm, giáo dục những học sinh vi phạm

          - Kết hợp với PH cho học sinh kí cam kết không sử dụng và tàng trữ pháo và các vật liệu cháy nổ.

          - Quản lí chặt chẽ học sinh trong lớp.

5. Học sinh:

- Thực hiện tốt nội quy nhà trường

- Thực hiện nghiêm túc lịch nghỉ Tết

- Thực hiện tốt an toàn giao thgoong, an toàn thực phẩm

6.  Tổ bảo vệ

- Tăng cường kiểm tra đảm bảo công tác ANTT, An toàn trường học.

- Tập huấn công tác PCCC. Kiểm tra các phương tiện PCCC trong trường học.

          - Phối hợp với công an khu vực, các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết dứt điểm những vụ việc xẩy ra gây mất trật tự, an ninh, an toàn trường học. Thực hiện nghiêm lịch trực.

Trên đây là Kế hoạch Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống dịch Covd-19, phòng chống cháy nổ dịp tết Dương lịch, Tết nguyên đán Tân Sửu, Lễ hội Xuân 2021. Đề nghị các thành viên trong trường nghiêm túc thực hiện kế hoạch.

  

Nơi nhận:
 - BGH;
 - Tổ CM, Tổ VP

 - CĐ; ĐTN

 - Lưu VT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 
Nguyễn Minh Tuân

 

Tác giả: Nguyễn Minh Tuân
Nguồn: thpttuda.phutho.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website