Cuốn sách này là tập hợp của nhiều bài viết, bài nói chuyện, thư từ và tiểu luận của nhà bác học vĩ đại Einstein công bố lần đầu năm 1931 bằng tiếng Đức sau đó được dịch ra nhiều ...