Thực hiện Kế hoạch số 171/KH-CĐN ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Công đoàn ngành Giáo dục Phú Thọ về việc tuyên truyền Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào và triển khai cuộc thi ...